Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình: Trạm y tế xã Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA Địa chỉ: Số 16, phố Lò Văn Hặc thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0223.847.636 Email: Huyenthuanchau@gmail.com Mã số thuế: 5500374637 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Thi […]

Mời Thầu: Gói thầu số 9 Mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận, […]

Mời Thầu: Gói thầu số 8 Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận […]

Mời Thầu: Gói thầu số 7 Mua sắm thiết bị y tế xây dựng Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện […]

Mời Thầu: Xây dựng, sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân sự Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Phố Lò Văn Hặc, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.847.636          – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Xây dựng, sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân […]

Mời Thầu: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Tiểu Khu 10, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.848.533          0223.847.065 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã […]

Mời Thầu: Xây lắp công trình Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Muổi Nọi

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Nhà lớp học 4 […]

Mời Thầu: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu Hạng mục: Lắp […]

Mời Thầu: Xây lắp Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Muổi Nọi

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.   Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà lớp […]

Mời Thầu: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Tiểu Khu 10, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.848.533       0223.847.065 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học […]