THƯ MỜI QUAN TÂM ĐẤU THẦU VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) chuẩn bị tổ chức đợt đấu thầu để thực hiện dịch vụ vận chuyển đường bộ các sản phẩm của công ty tại thị trường Việt Nam: Hoạt động đấu thầu này được thực hiện cho dịch vụ vận tải đường bộ với: –  Hàng hóa […]

Mời thầu : Trang bị kháng bù ngang dự phòng và hệ thống giám sát dầu online trạm biến áp 500kV Đà Nẵng

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Truyền tải điện 2. – Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng. – Điện thoại: 0511 2225610. – Fax: 0511 2220777. 2. Tên dự án: Trang […]

Mời chào hàng: Mua sắm xe ô tô chuyên dụng – NHNN Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua xe ô tô chuyên dùng hộ tống vận chuyển tiền”. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực […]

Mời đấu thầu cung cấp máy tính và tài sản khác cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MÁY TÍNH VÀ TÉC NƯỚC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản máy văn phòng và téc nước inox  năm 2012   Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản năm 2012, gồm 02 […]