Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Lương Bằng – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương – Việt Nam – Điện thoại: (0320) 3735571 […]