Thông Báo Kế Hoạch Đấu Thầu Công Trình Đền Tưởng Niệm Bến Dược

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU A.  Thông tin chung về đơn vị và dự án đấu thầu: 1/.   Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo : BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỀN TƯỞNG NIỆM BẾN DƯỢC – Địa chỉ : Ấp Phú Hiệp – xã Phú Mỹ Hưng – huyện Củ Chi – […]