Mời Thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  Gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Thuộc dự án: Xây dựng Trung tâm khai thác vận chuyển, kho hàng và Logistlc khu vực phía Bắc TP.Hà Nội. Nguồn vốn: vốn điều lệ của Tổng công ty. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình […]