Mời Thầu: Thuê nhà thầu cung cấp vật tư và chế tạo phần kiến trúc, hệ thống HVAC cho shelter giàn RC9 RC5 theo Địa điểm hàng của VSP số VT-263/15-XL

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Phòng Thương mại, tầng 12, tòa nhà mới, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, số 105 đường Lê Lợi, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu –  Điện thoại: […]

Mời Thầu: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/ office@vms-south.vn 2. Tên dự án: […]

Mời Thầu: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/ office@vms-south.vn 2. Tên dự án: […]