Mời Thầu: Xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn – Địa chỉ: xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. – Điện thoại: DĐ: 0984.75.76.77 Gặp anh Hà. 2. Tên dự án: Trường THCS Lê Đình Chinh, Hạng mục: Nhà hiệu bộ Trường […]