Mời Thầu: Xây lắp, Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: UBND xã Mỹ Thủy Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy Dự án: Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác Hình thức lựa chọn […]

Mời Thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho hệ thống thu gom xử lý nước thải

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Tư vấn xây dựng Cát Ngạn – Địa chỉ:  số 570, tổ 41 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội; –  Điện thoại: : (046) 2953 766. 2. Tên dự án: Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải […]