Mời Thầu: Xây lắp công trình Trạm Y tế An Khánh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Khánh – Địa chỉ:  thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3845148. 2. Tên dự án: Trạm Y tế An Khánh 4. Chủ đầu tư: UBND xã An Khánh 5. Tên gói thầu: Gói 6: […]