Mời chào giá thi công trang trí tổng thể khu gian hàng tại Hội chợ Công Thương Miền Trung

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Tên bên mời thầu: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội – Tên gói thầu: “Dàn dựng, trang trí tổng thể khu gian hàng TP Hà Nội tại Hội chợ Công Thương Miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu xuyên Á – Quảng Trị 2012” […]

Mời đấu thầu thi công xây lắp nhà thi đấu huyện Nam Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Nhà thi đấu. – Tên dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Nam Giang; Hạng mục: Nhà thi đấu. – Nguồn […]

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thầu gói thầu : Xây lắp

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thâu gói thầu : Xây lắp. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2012 đến 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT : Liên đoàn Lao […]

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp.

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp. Thời gian bán HSMT: từ từ 8giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012 đến 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị […]

Mời sơ tuyển bổ sung các nhà thầu xây lắp tiềm năng năm 2007- Dự án giảm nghèo tỉnh Kon Tum

Bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (Ban QLDA giảm nghèo Miền Trung, tỉnh Kon Tum) Mời sơ tuyển bổ sung các nhà thầu xây lắp tiềm năng năm 2007- Dự án giảm nghèo tỉnh Kon Tum Nguồn vốn: Vốn vay ADB Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước […]