Mời Thầu: Xây Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non Hoa Mai, tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Số 16, phố Lò Văn Hặc, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà lớp […]