Mời Thầu Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc – Địa chỉ: Xã Yên Phúc – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định – Điện thoại: – Fax: ……. 2. Tên dự án: Trạm y tế xã Yên Phúc; Hạng mục: Xây mới nhà […]