Mời đấu thầu thiết bị thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác bệnh viện y học cổ truyền Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu (Gói thầu số 06: Thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác) – Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải, rác thải Bệnh viện Y học […]

Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp Số hiệu gói thầu Gói số 4 Thời gian tổ chức đấu thầu Quý IV/2009 Thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng Giá gói […]