Mời Thầu: Đầu tư 01 máy bơm bê tông cao áp 68 -:- 100 m3/h

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty cổ phẩn Sông Đà 10 Gói thầu: Đầu tư 01 máy bơm bê tông cao áp 68 -:- 100 m3/h Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công Nguồn vốn: vốn từ Chủ đầu tư + vốn vay TM Hình thức lựa […]