Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Số 53 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La 4. Chủ đầu tư: Công […]