Mời Thầu: Đầu tư xây dựng Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Địa chỉ: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: ĐTXD Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7 4. Chủ đầu tư: Sư đoàn BB5/Quân khu […]