Mời Thầu: Đầu tư xây dựng: 02 trạm thủy văn, 03 trạm khí tượng , 03 trạm địa điểm mưa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ – Địa chỉ: Số 8, Mạc Đĩnh Chi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.38290092; Fax: 08.38237809. 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng bổ sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm […]