Mời Thầu: Đầu tư xây dựng Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Địa chỉ: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: ĐTXD Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7 4. Chủ đầu tư: Sư đoàn BB5/Quân khu […]

Mời Thầu: Phần xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm MD03

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa – Địa chỉ: số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại/Fax: (043) 3980886. 2. Tên dự án: ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm […]