Mời chào hàng: Cung ứng các dịch vụ phục vụ đoàn công tác HĐND quận Ba Đình đi học tập kinh nghiệm thực tế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình – Địa chỉ: số 25 Phố Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội –  Điện thoại: 043.762.5065. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình 5. Tên gói thầu: Cung ứng […]