Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone – Địa chỉ:  tầng 3, Số 18, Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 9387284. 2. Tên dự án: Trang bị tính năng mới cho hệ thống phân phối VAS (mSocial) […]