Mời Thầu: Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Gói thầu: Gói 02 Thi công công trình Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương – Công ty điện lực Nghệ An (Dành cho nhà thầu nhỏ […]