Mời chào hàng: Cung cấp Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non – Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam – Địa chỉ: Thị trấn Tân An huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2. Tên đề án:  Mầm non 5 tuổi từ nguồn ngân sách giao năm […]