Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà – Địa chỉ: tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; –  Điện thoại: 0203.880.163. 2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 4. […]