Đấu thầu Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 xã Thanh Kim

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM MÁY MÓC CÔNG CỤ SẢN XUẤT   – Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thanh Kim. – Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Thanh Kim – Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2012 – Hình thức […]

Mời chào hàng chương trình 135 năm 2012 – Xã Tả Van

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh                             A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Tả Van. – Địa chỉ:  Xã Tả Van –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0982.983.873. 2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình […]

Xã Lao Chải mời chào hàng chương trình 135 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Lao Chải – Địa chỉ:  Xã  Lao Chải –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại:   0914344390 2. Tên dự án: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 […]

Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 – xã Hầu Thào

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH best make money online A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Hầu Thào – Địa chỉ:  Xã Hầu Thào –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại:   0948937604 2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản […]

Xã Sử Pán mời thầu dự án 135 Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH how to enlarge your penis A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Sử Pán – Địa chỉ:  Xã Sử Pán –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0912226406 2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển […]