Mời chào hàng: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Gói thầu: Gói thầu 1: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 và nguồn vốn lồng ghép trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2015 Dự […]