Mời thầu: Thi công xây lắp và dự phòng xây lắp hệ thống thoát nước xã Đường Lâm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đường Lâm – Địa chỉ: UBND xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3833773.  2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm 4. Chủ đầu tư: UBND xã Đường Lâm 5. Tên gói […]