Mời Thầu: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLĐA huyện Nhơn Trạch – Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; –  Điện thoại: 0613.521977; Fax: 0613.521243. 2. Tên dự án: Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 1, huyện Nhơn Trạch 4. Chủ đầu tư: Ban QLĐA huyện Nhơn Trạch 5. Tên […]