Mời chào hàng: Mua sắm các loại vật tư và dụng cụ cho Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh – Địa chỉ: TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; –  Điện thoại:  0383 849612; Fax: 0383 842530. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh 5. Tên gói thầu:   […]