Mời Thầu: Thi công xây dựng Đường giao thông nông thôn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội – Địa chỉ: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; –  Điện thoại:  (043) 3669119. 2. Tên dự án:  Đường giao thông nông thôn xã Cát Quế; Tuyến 1, tuyến 2 […]