Mời Thầu: Xây lắp toàn bộ công trình đường nội đồng xã La Dạ

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc Gói thầu: Xây lắp toàn bộ công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Bê tông hóa đường nội đồng đồng ruộng Đagury, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc Nguồn vốn: […]