Mời Thầu: Xây lắp Đường sát hàng rào UBND phường Nam Lý và đường nối đường 36m với đường Nguyễn Văn Cừ vào TDP 13 phường Nam Lý

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT & XD THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại/fax/email: 0523.824429. Mã số thuế: 3100486942. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Đường sát hàng rào UBND phường Nam Lý […]