Mời Thầu: Xây lắp duy tu đường xã Tân Thới Nhì

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Thới Nhì – Địa chỉ: UBND xã Tân Thới Nhì, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh –  Điện thoại: (08) 37103706 2. Tên dự án: Duy tu đường GTNT xã […]