Mời Thầu: Gia cố đoạn cuối kênh Tây trạm bơm Cổ Đam nạo vét kênh tiêu S52

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi Ý Yên – Địa chỉ:  thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; –  Điện thoại: 03503 823026. 2. Tên dự án:  Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực trạm bơm Vĩnh Trị […]