Mời chào hàng: Gia công vỏ Tụ điện (Inox 430/BA) cho Phân xuởng Chế tạo – Lắp ráp năm 2015 – 2016

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam – Địa chỉ: –  Điện thoại:  (08) 22.160.934; Fax: (08) 35.511.689). 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư:  Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam 5. Tên gói thầu:  Gói 1: Gia công vỏ […]