Mời Thầu: Xây lắp đường GTNT Hà Quảng – Cao Bằng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Uỷ ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng – Địa chỉ: Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng – Điện thoại/Fax/E-mail: 2. Tên dự án: Đường GTNT Bản Khoang – Đông Rẻo, xã Đào Ngạn, […]