Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Hạng mục hội trường

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Địa chỉ: số 25 Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội; –  Điện thoại: 043.9392703; Fax: 043.9426679. 2. Tên dự án: Khu hiệu bộ, Giảng đường và dịch vụ Trường Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngân […]