Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm cho các hệ thống dịch vụ GTGT

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc tổng công ty viễn thông Mobitone Gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm Dự án: Trang bị hệ thống giám sát truy nhập từ xa tập trung cho các hệ thống dịch vụ […]