Mời Thầu: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCT Y tế – Sở Xây dựng Long An Địa chỉ: số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại/fax/email: 072.3839288/072.3526153/duanytelongan@yahoo.com Mã số thuế: 1101260817 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ […]