Mời Thầu: Cung cấp ắc quy chì kín các tủ nguồn 48 VDC

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung – Địa chỉ: số 80 Duy Tân, TP. Đà Nẵng; –  Điện thoại: 0511.3632332; Fax: 0511.3630335. 2. Tên dự án: Hệ thống SCADA Điều độ Miền Trung; Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo; Tạm tăng HTTT […]