Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng dự án hỗ trợ xử lý chất thải bện viện Hà Giang

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Hà Giang Địa chỉ: Số 338, đường Nguyễn Trãi, P Nguyễn Trãi,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang – Số điện thoại: 0219.3866.475; Fax: 0219.3864.294. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: HG/C2B/G/04 Cung cấp và […]