Mời Thầu: Mua thiết bị khoan, dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Cục Cứu hộ – Cứu nạn /Bộ Tổng Tham mưu Gói thầu: Mua thiết bị khoan, dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh Dự án: Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong […]