Mời chào hàng: Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Sở Tư pháp Hà Nội Gói thầu: Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội năm 2015 Dự án: Nguồn vốn: Ngân sách Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào […]