Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất, phim Xquang phục vụ khám chữa bệnh cho trung tâm y tế

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG Địa chỉ: Thị Trấn Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng. Điện thoại/fax/email: 0633.850.331  Mã số thuế: 5800179.309 Nội dung đăng tải thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, […]