Mời Thầu: Cung cấp và Lắp đặt các hạng mục nội thất đồ gỗ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: – Địa chỉ: Lầu 1 khu B, số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Hoàn thiện phần diện tích thuê làm trụ sở Chi nhánh VCB TP. Hồ Chí Minh tại […]