Mời Thầu: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì – Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; –  Điện thoại: 0281.3884.045; Fax: 0281.3884.115. 2. Tên dự án: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 4. Chủ […]