Mời chào hàng: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Gói thầu: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015 Dự án: Phục vụ cung cấp các loại ấn chỉ tại cơ quan Thuế Nguồn vốn: Thu tiền bán ấn chỉ Hình thức lựa chọn nhà thầu: […]