Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Mua thuốc năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: MUA  VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2014 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC A. Thông tin chung: 1. Đơn vị  đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc –  Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc – Huyện Đà […]