Mời Thầu: Khảo sát, lập đồ án quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN ANH SƠN Địa chỉ: Khối 5 thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Điện thoại/fax/email: 0383.721.311 Mã số thuế: Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ […]