Đấu thầu Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công dự toán San nền Khu công nghiệp Điềm Thuỵ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU:  CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TƯ VẤN THẨM TRA Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền khu 10 ha thuộc dự án: “Khu công nghiệp Điềm Thuỵ”, xã Điềm Thuỵ, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái […]

Đấu thầu San nền dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phổ Yên – Thái Nguyên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU SAN LẤP NỀN KHU CÔNG NGHIỆP Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương mời đấu thầu  San nền 10ha (Giai đoạn 1) thuộc dự án “Khu công nghiệp Điềm Thụy“, huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần đầu tư Châu Á […]