Mời chào hàng: Thi công xây lắp công trình của Trung tâm Khuyến nông Long An

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông […]